วางแผนจัดส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยวช่วงเคอร์ฟิว

การวางแผนจัดส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยวที่ดี ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อลูกค้าปลายทางในช่วงเคอร์ฟิวได้

เนื่องจากสถานการณ์โควิด และการประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. เริ่มจำกัดการขนส่งระหว่างเวลา 21:00 น.-04:00 น. ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

 

เจ้าของสินค้าที่ต้องการส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยว

ต้องประคับประคองธุรกิจต่อไปต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และธุรกิจไม่สะดุดจากผลกระทบด้านการขนส่ง

 

แม้ประกาศเคอร์ฟิวจะยกเว้นการขนสินค้าจำเป็น แต่ต้องวางแผนการจัดส่ง เผื่อเวลามากยิ่งขึ้น ให้เวลารถส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการวิ่งเที่ยวเปล่าไปรับสินค้า หรือออกจากโรงงานในช่วงเวลาห้ามวิ่ง 21:00 น.-04:00 น.ในพื้นที่ควบคุมพิเศษเข้มงวด

 

นอกจากนี้ต้องสำรองค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม กรณีพื้นที่ปลายทางกำหนดให้พนักงานขนส่งต้องตรวจโควิดซึ่งเป็นมาตรการควบคุมโรคที่จำเป็นต้องเช็คเป็นรายจังหวัดไป เช่นการเข้าจังหวัดภูเก็ตเชียงราย ต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง เป็นต้น

 

สำหรับผู้ขนส่งสินค้า

ต้องงดการขนส่งในช่วงตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน เว้นแต่ผู้ที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า สามารถขนส่งสินค้าได้

 

รวมถึงการขนส่งเที่ยวเปล่าหรือตู้สินค้าเปล่าในกรณีเดินทางไปรับสินค้าและเดินทางกลับ โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าและการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

TRUCK BUDDY ช่วยคุณวางแผนการส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยวได้

สำหรับเจ้าของสินค้าที่กำลังมองหารถส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยว เช็คราคากับเราได้เลย!

Line: "@truckbuddy" หรือ คลิก https://lin.ee/k5nR9GL2

Tel: 061 410 5517

 

#หางานรถบรรทุก #บริการขนส่งสินค้า #หารถส่งสินค้า #หารถบรรทุกส่งของ #บริการขนส่ง #งานรถบรรทุก #รถบรรทุก #งานขนส่งทั่วไทย #รถบรรทุกหางาน #รถบรรทุกรับจ้าง #รถรับจ้าง #หารถรับจ้าง #หารถบรรทุกรับจ้าง #ต้นทุนโลจิสติกส์ #หารถบรรทุก #แท็กซี่ #แอปหารถบรรทุก