สถานีขนส่งนครพนมเชื่อมต่อไทย-อาเซียน-จีน

 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ASEAN

เรามีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางถนนอย่างไรมาอ่านกันครับ

 

ประเทศไทยตั้งเป้าพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า หรือ Truck Terminal ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 22 แห่ง แบ่งเป็น

-       จังหวัดชายแดน 11 แห่ง ได้แก่ เชียงของ นครพนม แม่สาย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี สงขลา นราธิวาส

-       จังหวัดเมืองหลัก  8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สุราษฎ์ธานี

-       ศูนย์ส่งสินค้าชานเมืองงกรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก่ พุทธมณฑล คลองหลวง และ ร่มเกล้า

 

โดยสถานีขนส่งทั้ง 22 แห่ง ถือเป็นการวางโครงสร้าง Hub and Spoke หรือศูนย์เชื่อมต่อการขนส่งของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนถ่ายการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการขนส่ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถบรรทุกเที่ยวเปล่า หรือการขนส่งแบบไม่เต็มเที่ยวได้ ทำให้ต้นทุนการขนส่งโดยรวมลดลง ขณะเดียวกันยังลดโอกาสเกิดมลภาวะและอุบัติเหตุทางถนนได้อีกด้วย

 

สำหรับภาคอีสาน ปัจจุบันได้มีการผลักดันให้เกิดศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2567 เพื่อเชื่อมโยงภาคอีสานตอนบนกับอาเซียนด้วยเส้นทาง R12 โดยวางแผนให้ภายในสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ต้องประกอบไปด้วย

-       พื้นที่สำหรับรองรับและกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์

-       พื้นที่สำหรับชาร์จไฟตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ

-       พื้นที่สำหรับตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) ซึ่งสามารถทำการตรวจปล่อยได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

-       พื้นที่สำหรับควบคุมร่วมกันระหว่างประเทศ (CCA) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสินค้าข้ามแดน

-       พื้นที่สำหรับเปลี่ยนหัวลาก หางพ่วงกับรถบรรทุกหรือเทรลเลอร์ต่างประเทศ

น่าสนใจมากเลยใช่มั้ยครับสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการส่งออกสินค้า

 

แล้วเส้นทาง R12 สำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย?

 

R12 เป็นเส้นทางถนนที่เชื่อมต่อไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นเส้นทางถนนที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงไทยและจีน รวมระยะทางกว่า 1,499 กิโลเมตร โดยผ่านจุดสำคัญดังนี้

เส้นทาง 1:

เชื่อมไทย-ลาว:               ด่านนครพนม ประเทศไทย > ด่านท่าแขก สปป.ลาว

เชื่อมลาว-เวียดนาม:          ด่านน้ำพาว สปป.ลาว > ด่านจาลอ เวียดนาม

เชื่อมเวียดนาม-จีน:          ด่านหูหงิ เวียดนาม > ด่านโหยวอี้กว่าน ประเทศจีน

 

เส้นทาง 2:

เชื่อมไทย-ลาว:               ด่านนครพนม ประเทศไทย > ด่านท่าแขก สปป.ลาว

เชื่อมลาว-เวียดนาม:         ด่านน้ำพาว สปป.ลาว > ด่านจาลอ เวียดนาม

เชื่อมเวียดนาม-จีน:          ด่านหม่องก๋าย เวียดนาม > ด่านตงซิน ประเทศจีน

 

นอกจากนี้  R12 ยังเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งทางถนน และทางรางด้วยรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งทำให้การเปลี่ยนโหมดการขนส่งเพื่อรองรับการส่งออกสินค้าสะดวกและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

 

โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยสู่อาเซียนมีดังนี้

  1. โคเนื้อ-โคนม และผลิตภัณฑ์นม
  2. เครื่องใช้ไฟฟ้า
  3. ชื้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  4. สินค้าอุปโภค-บริโภค
  5. สินค้าเกษตร
  6. ปิโตรเลียม

 

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อ เจ้าของธุรกิจ และเจ้าของรถขนส่งสินค้า เพื่อเตรียมตัวขยายธุรกิจในสอดคล้องกับแผนพัฒนานี้นะครับ

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรุงเทพธุรกิจ

TRUCK BUDDY ยินดีเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดส่งแบบเหมาเที่ยวสำหรับทุกธุรกิจ ด้วยรถบรรทุกสินค้าหลายประเภทตั้งแต่รถเล็ก 4 ล้อ หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถรถขนตู้เทรลเลอร์

สนใจหารถขนส่งสินค้า หรือหางานสำหรับรถขน ติดต่อเราเลย

Line: @truckbuddy

Tel: 0614105517